Независими
инженерни
решения
about-2

Важни факти за РУТЕКС

  • Създадена през 1994

 

  • Общо 426 договора за проектиране, строителен надзор и консултации, завършени или в процес на изпълнение

 

  • 20 договора по ФИДИК, завършени и в процес на изпълнение

 

  • 74 служители с постоянна ангажираност, от които 61 инженери, и 36 допълнителни експерта

 

  • 3 постоянни офиса в София, Варна и Видин

 

  • Оборот от 5 млн. лева за фискална година 2013

 

Защо Рутекс: 6 причини

WhyRutex-01
ПЪЛНА ГАМА ОТ УСЛУГИ: РУТЕКС е първата българска инженерно-консултантска фирма, организирана по модела на подобните международни компании. Докато повечето ни български конкуренти са тесни специалисти или в проектирането, или в строителния надзор, то ние предоставяме пълната гама от инженерни услуги в областта на инфраструктурата. Това ни позволява да имаме цялостен поглед и разбиране на всички аспекти и проблеми, свързани с осъществяването на един инфраструктурен обект – от предпроектните проучвания до предаването на построения обект пред държавна приемателна комисия. Компанията има динамична структура и по този начин използва ефективно пълния потенциал и разностанните умения на всеки един от инженерите си, за да даде на клиентите всеобхватни решения на проблемите. За нашите специалисти в строителния надзор е лесно да потърсят мнение и съвет от колегите си проектанти, когато по време на строителството се сблъскат с проблем, свързан с вече разработения проект. Същевременно нашите проектанти често участват в строителния надзор, което им дава преимущество чрез по-точно разбиране на спецификите на строителния процес.
WhyRutex-02
РАЗНООБРАЗИЕ НА ПРОЕКТИ: РУТЕКС е реализирал най-голямо разнообразие на типове проекти в различните сектори на строителството сред българските инженерно-консултантски фирми. Ние сме изпълнили в срок и без промяна в бюджета проекти за пътища, магистрали, градски булеварди, горски пътища, мостове, железопътни отсечки, летищa, водопроводни и канализационни мрежи, пречиствателни станции, депа за отпадъци, брегоукрепителни съоръжения, язовири, пристанища, сгради и паркове. Със своя специфичен опит в някои сектори като летищната инфраструктура, РУТЕКС е конкурентна на чуждестранните консултантски фирми.
WhyRutex-05
ОПИТНИ ЕКСПЕРТИ: РУТЕКС работи предимно със специалисти с постоянна ангажираност. През последните 10 г. компанията винаги е поддържала екип от над 70 инженери. Към момента сред тях има 22 транспортни инженери, 10 хидроинженери, 7 конструктори, 16 геодезисти, както и геолози, електроинженери, инженери по материалите и др. От тях няколко работят за РУТЕКС от самото й създаване, а 10 имат над 15 г. стаж при нас. Считаме, че са много малко фирмите с подобно разнообразие от опитни специалисти, които да са дългосрочно обвързани с компанията. През последните 10 г. РУТЕКС е внесъл в държавния бюджет над 15 млн. лева за осигуровки, ДДС, данък печалба и други такси при общ оборот на фирмата от 32 млн. лева.
WhyRutex-03
НЕЗАВИСИМОСТ: РУТЕКС е напълно независима компания с прозрачна собственост. Не е обвързана с други международни или български компании, както и с предприятия с държавна собственост. Това ни позволява свобода на действие в защита на интересите на възложителите ни.
WhyRutex-06
ФИДИК ОПИТ: РУТЕКС е една от трите български инженерно-консултантски фирми с най-много проекти по правилата на ФИДИК. В момента компанията е завършила или работи по 9 проекта по ФИДИК Жълта книга и 11 проекта по ФИДИК Червена книга.
WhyRutex-04
ИНОВАТИВНОСТ: РУТЕКС поддържа постоянно сътрудничество с водещи университети и изследователски институти, както и с големи международни компании. По този начин екипът ни е запознат с най-новите технологии и организационни методи в сферата на инфрастуктурното строителство.

История

Сертификати и референции

ISO_9001-2008-1
ISO 9001
ISO_14001-2004-1
ISO 14001
ISO_18001-2007-1
OHSAS 18001
Удостоверение по чл. 166
Удостоверение по чл. 166

Ръководен екип

team-01

Проф. Петър Стефанов

Управител
02 979 1426
team-02

Инж. д-р Илиян Иванов

Прокурист и изпълнителен директор
02 979 1426
team-03

Инж. Силвия Тенева

Заместник изпълнителен директор
02 979 1426
team-05

Инж. Евгени Петров

Заместник изпълнителен директор
02 979 1426
team-04

Инж. Веселин Василев

Главен проектант
02 979 1426
team-06

Теодор Стефанов

Прокурист и финансов директор
02 979 1426
team-07

Инж. Диана Илиева

Прокурист и директор на офис Варна
052 601 756