1

Лот 21 от Транзитни пътища V

ЛОТ 21 от ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V”

Име на проекта:
ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V” ЛОТ 21

Участък 1:Път I-9 „Границата с Р.Румъния-Дуранкулак-Шабла-Каварна”от км.0+380 до км.46+801.86 – Рехабилитация”

Участък 2: Път III-901 „Шабла-Тюленово-Каварна”от км 3+600 до км 29+700. Рехабилитация” Етап І от км 3+600 до км 7+308.99

Период на изпълнение: 2010 г. – 2012 г.

Стойност на СМР на обекта: 8 088 792.51 евро

Параметри: Извършена е рехабилитация на 50.130 км. Участък 1, представлява рехабилитация на път І – ви клас от Републиканската пътна мрежа на България с дължина 46.8 км и габарит Г-12 от гр. Каварна до границата с Р. Румъния. Участък 2, представлява рехабилитация на път ІІІ – ти клас от Републиканската пътна мрежа на България с дължина 3.709 км и габарит Г-8 от гр. Шабла до разклона към Фар Шабла.

Галерия