hemus1

РУТЕКС подписа договор за изготвяне на идеен проект за АМ Хемус І етап

През месец април 2014 г. бе подписан договорът между Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП) и ДЗЗД „Хемус – 2020“, състоящо се от „Трансконсулт-22“ ООД, „Рутекс“ ООД и „Трафик холдинг“ ЕООД за изготвяне на идеен проект за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ (етап 1). Срокът за изпълнение на договора е 14 месеца, считано от месец април 2014 г.

Етап 1 – включва участъци 1 и 2, като започва от връзката на изградената част от магистралата след  гр. Ябланица до пресичането с път II-35 (Никопол – Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре) с дължината около 60 км.