Обект 8-3

Софийски околовръстен път – Южна Дъга

Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 41+100 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост.

Име на проекта:
Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 41+100 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия надлез”, област София

Период на изпълнение: 2010 г. – 2012 г.

Стойност на СМР на обекта: 19 046 457.12 евро

Параметри: Рехабилитацията и Реконструкцията на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга включва следните дейности: Участък 1: Рехабилитация на път II-81 Софийски околовръстен път -Южна дъга -ляво платно от км 41+137.87 до км 42+580 и пътна връзка № 2 на пътен възел Младост в участъка от СОП до началото на съществуващия възел с обща дължина 1, 442 км. Съществуващият габарит на пътното платно е запазен и е с размери, както следва:15,25 м – от км 41+197 до км 41+417, 15.50 м – от км 41+417 до км 42+580. Габаритът на Пътна връзка 2 е изграден със следната ширина: от км 0+000 до км 0+120 –от 4.35 до 10.50м и тротоар в дясно с ширина 2.00м, от км. 0+120 до км 0+402.91 –  3×3.5=10.50м и два тротоара с ширина 1.50м

Участък 2: Реконструкция на път II-18 Софиски Околовръстен път -Южна дъга от км 42+580 до км 44+720 с обща дължина 2,140 км, включващ Мост-естакада на км 43+023 с общ габарит на моста 28м. Съоръжението представлява 14 отворен мост – естакада с обща дължина 358.10м. Изграден е и надлез на км 43+760 с габаритът с обща ширина 21,60м.

Галерия