P1090577

Резултати от дарителска кампания за учредяването на студентска стипендия „РУТЕКС и приятели“

 

 

На 30.09.2014 г. помощник – нотариус Светла Бончева отвори кутията със събраните средства за учредяването на студентска стипендия „РУТЕКС и приятели“ в присъствието на проф. Петър Стефанов – Управител на РУТЕКС, Теодор Стефанов – Прокурист на РУТЕКС и инж. Юлиян Тюфекчиев – представител на приятелите дарители.

Помощник – нотариус Бончева изготви констативен протокол акт № 108, том ІІІ, рег. № 3523 от 30.09.2014 г., в който бе описано точното съдържание на кутията. Общият размер на получените дарения е 4 540 лева. Фирма РУТЕКС, която реши да учреди студентската стипендия по случай 20-годишния си юбилей, ще допълни събраната сума със собствени средства  и ще пристъпи към избор на студент-стипендиант.

Екипът на фирмата би искал да изрази изключителната си благодарност към дарителите, включили се щедро в нашата кампания. РУТЕКС ще продължи да ви информира за предприетите стъпки за избор на стипендиант.

 

Галерия