SAMSUNG

Път II-86

Строителен надзор при рехабилитация на път II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци

Име: BG2005/017-454.01.01 Предоставяне на услуги по супервизия на рехабилитация на път II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци от км 94+240 до км 125+364, обл. Смолян.

Период на изпълнение: 2007 г. – 2011 г.

Стойност на СМР на обекта: 10 400 983.44 евро

Параметри: Участък I – Соколовци – Смолян от км 94+240 до км 104+670 – рехабилитация с дължина 10.430 км. Участък II- Смолян – Средногорци от км 107+300 до км 125+364 – рехабилитация и реконструкция с дължина 18.064 км. Подпорни и укрепителни стени с обща дължина 8.072 км. Облицовъчна стена с обща дължина 60 м. Рехабилитация на мостовете на км 94+754, км 109+658, км 112+11, км 114+556, км 119+659 и км 122+587. Изграждане на нови тръбни водостоци Ø 1000, Ø 800 и Ø 500. Изграждане на колекторна система от км 103+152 до км 103+371. Ремонт на съществуващи малки съоръжения. Направа на облицовъчни окопи зад потпорни стени и ремонт на съществуващи малки съоръжения.

 

Галерия