3.1

Път II-80

Строителен надзор при изпълнение на строителството на път II-80

Име: BG2004/016-782.01.01 Предоставяне на услуги по супервизия на 02 „Строителство на път II-80 (Е-85) от Ново село до Автомагистрала Марица от км 0+000 до км 3+490

Период на изпълнение: 2007 г. – 2012 г.

Стойност на СМР на обекта: 12 814 798.17 евро

Параметри: Изграждане на път II-80 (Е-85) от Ново село до Автомагистрала Марица с дължина 3.490 км и  ширина на пътното платно 21 м (2х7,50м – пътни платна; 4х0,25м – водещи ивици; 2м – разделителна ивица; 2х1,5м – банкети). Изграждане на кръстовище на едно ниво на км 0+000. Изграждане на кръстовище на едно ниво на км 0+000. Изграждане на пътен възел на две нива тип „Детелина“ на км 2+991. Изграждане на стоманобетонов мост с 11 /единадесет/ отвора с обща дължина 310 м на р. Марица на км 1+224. Изграждане на надлез на три отвора и дължина 43 м на км 2+740 на път III-769 Момково-Свиленград. Направа на нови водостоци – тръбни ∅ 100 и два П образни водостоци. Реконструкция на ТТ кабели /оптически/ в зоната на кръстовището на км 0+000 и в зоната на надлеза на км 2+740. Реконструкция на електропроводи високо напрежение 20 кв на км 0+132 и на км 3+258. Изместване на напоителен канал, намиращ се на км 0+542.

Галерия