IMG_8782

Официално откриване на участък от бул. „Цариградско шосе“

Официално откриване на участък от бул. „Цариградско шосе“

На 04.09.2014 г. бе официално открит рехабилитираният участък от бул. „Цариградско шосе“ от надлез над бул. „ Г. М. Димитров” до надлез на бул. „Александър Малинов”, включително прилежащите съоръжения. Обхватът на проектните разработки, включват централните и локални платна на бул. „Цариградско шосе” от надлез над бул. „ Г. М. Димитров” до надлез на бул. „Александър Малинов”. Рехабилитацията включва строителни и монтажни работи на 2 бр. мостови съоръжения и 2 бр. пешеходни подлеза.

Работният проект по част Пътна е изготвен от фирма РУТЕКС , която изготви и работен проект за транспортен надлез за хипермаркет „Бриколаж“.

Възложител на проекта е Столична община, а изпълнител на строително монтажните работи е ДЗЗД „Градска магистрала“ със стойност на СМР 8 753 438 лв. без ДДС.