OBHOD_MONTANA-SIT

Обходен път на гр. Монтана

Път I -1 Обходен път на гр. Монтана (E-79) от км 103+000 до км 111+160

Име: Техническа помощ за подготовка на предпроектни проучвания и предварителни технически проекти за строителство на пътища от ТЕМ-Т. Обособена позиция №1. Път I -1 Обходен път на гр. Монтана (E-79) от км 103+000 до км 111+160 ( от км 102+060 до км 114+512.20 по Проект)

Период на изпълнение: 2007 г. – 2009 г.

Стойност на СМР на обекта: 23 812 201.52 евро

Параметри: Разработен е пълен технически проект за изграждане на пътя и съпътстващите го съоръжения. Проектът включва следните части: Геодезия, Конструкции, Пътна, Водоснабдяване, Канал, Електро, Телекомуникации и Озеленяване. Разработен е технически проект за ново строителство със следните характеристики: дължина – 12,452км и ширина на пътното платно – габарит Г 20
Разработването на 10 броя нови пътни съоръжения, както следва:
1. Пътен подлез на км 102+750, L=9.6м, отвор 8,5м, габарит Г20;
2. Селскостопански подлез на км 104+430, L=6.9м отвор 6 м, габарит Г20;
3.Селскостопански надлез на км 105+630, L=64 м, с отвори 17,5м+22м+17,5 м, габарит Г6;
4. Селскостопански подлез на км 107+200, L=6.9м отвор 6 м, габарит Г20;
5. Пътен подлез на км 108+392, L=54.0м и отвори 14м+18м+14м, габарит Г20
6. Пътен подлез на км 110+010, L=80.0м и отвори 16.5м+20м +20м +16.5м и две пътни платна с ширини по 10.5м
7. Надлез над ЖП линия Бойчиновци – Монтана на км 110+814 (ЖП км 10+681), L=73.5м и отвори 3х22м, габирит Г20;
8. Мост на река Огоста на км 111+820, L=95.6м и отвори 4х22м, габарит Г20;
9. Селскостопански надлез на км 112+800, L=64м и отвори 17.5м+22м+17.5м, габарит Г6;
10. Пътен подлез на км 113+961, L=54м и отвори 14м+18м+14м с две пътни платна с ширини 7.5м и 10.5м.

Галерия