plovdiv-airport-at-dawn_pics110-11022

Летище Пловдив

Проектиране на генерален план на летище  Пловдив

Име: Изготвяне на генерален план на гражданско летище за обществено ползване Пловдив

Период на изпълнение: 2008 г. – 2009 г.

Стойност на СМР на обекта:

Параметри:  Проект е съобразен с техническото задание и включва разширение и развитие на летището по отношение възможностите за обслужване на въздухоплавателни средства, пътници и товари в съответствие със съвременните изисквания, регламентирани от ICAO, IATA, FAA и други международни организации.

Галерия