a6

Летищен комплекс – София

Изготвяне на проект за перон и пътека за рулиранена летище София.

Име: Изграждане на перон и пътека за рулиране в обхвата на УПИ ХХV 195, 196, 242, кв. 2 м. „Летищен комплекс – София”

Период на изпълнение: 2009 г. – 2010 г.

Стойност на СМР на обекта: 1 012 357.00 евро

Параметри: Проектите включват:
– Перон със стоянки за 2 въздухоплавателни средства код С;
– Обслужващи пътища от и към стоянките;
– Нова дъждовна канализация за отвеждане на водите от перона чрез АСО „Monoblok” RP300 – 111 м и попивна система “Rigofil” – 380 м2.

 

Галерия