IMG_05881

Двадесет години европейски опит в инфраструктурните проекти

На 26 септември 2014 г. бе проведена конференция „Двадесет години европейски опит в инфраструктурните проекти” .

Конференцията бе организарана от катедра „Пътища”  при УАСГ и РУТЕКС с участието на Агенция „Пътна инфраструктура” по повод 20 годишния юбилей на фирма РУТЕКС ООД.

Модератор на конференцията беше проф. д-р инж. Иван Трифонов.

Участие в нея със свои доклади взеха: инж. Лазар Лазаров, председател на УС на АПИ, проф. д-р инж. Николай Михайлов, ръководител на катедра „Пътища” в УАСГ, проф. д-р инж. Петър Стефанов от катедра „Пътища” в УАСГ и управител на РУТЕКС , инж. Валентин Зарев, председател на секция „Проектиране и строителен надзор” към Камарата на строителите в България, инж. Юлиян Тюфекчиев, управител на „Трансконсулт”, проф. д-р инж. Румен Миланов от катедра „Пътища” в УАСГ, н.с. инж. Веселин Димитров от ЦИПТНЕНС и ас. инж. Марин Дончев от УАСГ.