OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ВиК на гр. Русе

Оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на ЛОт 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3, изпълнявани по програма ИСПА на Европейския Съюз и Условията на FIDIC Червена Книга.

Име: Оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на ЛОТ 1 Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на гр. Русе, ОТ 2 Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на гр. Русе и ЛОТ 3: Рехабилитация на Главния Водопровод на гр. Русе, България, изпълнявани по програма ИСПА на Европейския Съюз и Условията на FIDIC Червена Книга.

Период на изпълнение:- ЛОТ 1 Рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа на гр. Русе 2007 г. –  2011 г;
– ЛОТ 2 Рехабилитация и разширение на канализационната мрежа на гр. Русе  2008 г. – 2013 г;
– ЛОТ 3 Рехабилитация на Главния Водопровод на гр. Русе, България 2007 г. – 2009 г.

Стойност на СМР на обекта: 30 611 874. 27 евро

Параметри: Рехабилитация на улична водопроводна мрежа и изграждане на нова водопроводна мрежа. Рехабилитация на улична канализационна мрежа и изграждане на нова канализационна мрежа, включваща следните подобекти: Главен Колектор 1 с диаметър: Ø1800; Главен Колектор 2 (Чародейка) с диаметри: Ø1200, Ø2000; Главен Колектор (Чародейка) – Открит Канал; Кейови стени по река Дунав; Дъждопреливници №40, 41, 42, 43 с диаметри от Ø200 до Ø1000.
Изграждане на Магистрален напорен водопровод Ø1200 от Сливо поле до гр. Русе.

Галерия