IMGP0212

Брегоукрепване на Царево

Строителен надзор при изпълнение на брегоукрепване на град Царево

Име: Строителен надзор по време на строителството на обект „Укрепване на южния бряг на град Царево“

Период на изпълнение: 2008 г. – 2011 г.

Стойност на СМР на обекта: 1 065 177.42 евро

Параметри: Укрепване на южната ивица на град Царево и спиране на ерозионните процеси чрез ремонтно – възстановителни работи по съществуващата дамба и изграждане на дамба с ширина 7 м., дамба с ширина на бетоновата настилка 2.20 м. и нисък кей.

Галерия