service

Консултантски услуги

Услугите се предоставят на широк кръг частни и обществени клиенти по проекти, свързани с планиране, развитие, управление, поддръжка и ремонт на инфраструктура, както и жилищни и промишлени съоръжения.

Услуги

  • Изготвяне на тръжна и договорна документация за строителство
  • Проверки за устойчивост на завършени проекти
  • Проверки на строителни сертификати за плащане
  • Разработване на стратегии за класификация на пътната мрежа
  • Одитиране на пътната безопасност

Проекти на Рутекс в България