Обект 10-1

Цариградско шосе

Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” от надлез над бул. „Г. М. Димитров” до надлез над бул. „Александър Малинов”, включително прилежащите съоръжения.

Име на проекта:
Рехабилитация на бул. „Цариградско шосе” от надлез над бул. „Г. М. Димитров” до надлез над бул. „Александър Малинов”, включително прилежащите съоръжения.

Период на изпълнение: 2014 г.

Стойност на СМР на обекта: 4 475 561.78 евро

Параметри: Изготвен е работен проект по част Пътна за рехабилитация на пътното платно с дължина 2,5 км с променлива ширина на пътните платна  в едната посока от 11-14 м и локали 6-7 м, както и тротоари  с ориентировъчна ширина  от 1,00 до 5,00 м. Изготвен е и работен проект за пътен подлез за хипермаркет „Бриколаж“

Галерия