Обект 13-1

Железопътни отсечки Стара Загора – Ямбол

Реконструкция на железопътните отсечки Стара Загора – Завой и Завой – Зимница, включително главните коловози и гарите Ст. Загора и Ямбол и всички гари.

Виж Проекта