DSC06918

Депо за отпадъци гр. Видин

„Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“

Виж Проекта
generalen plan_depo Pleven

Депо за отпадъци гр. Плевен

Регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен

Виж Проекта
???????????????????????????????

Депо за отпадъци Габрово

Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово

Виж Проекта