OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Язовир Пловдивци

Оценка на съответствието на проекта, Инженер на обекта и строителен надзор за язовир Пловдивци

Виж Проекта
Digital Camera

Канализация на гр. Димитровград

Строителен надзор при реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр. Димитровград

Виж Проекта
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ВиК на гр. Русе

Оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на ЛОт 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3, изпълнявани по програма ИСПА на Европейския Съюз и Условията на FIDIC Червена Книга.

Виж Проекта
HPIM1854

Главни колектори на гр. Търговище

Рехабилитация на главни колектори на гр. Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежи на кв. “Въбел” северно от ул. “Ал. Стамболийски”

Виж Проекта
1.1

ГПСОВ и ГПСПВ гр. Кюстендил

Реконструкция и модернизация на ГПСОВ и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от ГПСПВ – гр. Кюстендил

Виж Проекта
WWTP3

ПСОВ Хисаря

Разширение, реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Хисаря в съответствие с изискванията на Договорните условия на FIDIC (Жълта Книга).

Виж Проекта
26 ‎юли ‎2013 Васил Петлешков (7)

ВиК и ПСОВ гр. Пещера

Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера

Виж Проекта
Обект 6-3

ВиК Кюстендил

Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежи на град Кюстендил, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC (Червена книга)

Виж Проекта
Обект 1-1

ПСОВ Варна

Комплексен доклад за Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Варна

Виж Проекта