32

Брегоукрепване с. Дуранкулак

Строителен надзор при аварийно брегоукрепване и отводняване на къмпинг Космос

Виж Проекта
IMGP0212

Брегоукрепване на Царево

Строителен надзор при изпълнение на брегоукрепване на град Царево

Виж Проекта
kontrol 2 238

Брегоукрепване Кипарис

Схема за укрепване на черноморските свлачища.

Виж Проекта
Обект 5-1

Дамба Албена – Балчик

Брегозащитно съоръжение – Дамба Абена – Балчик

Виж Проекта