path_89918

Обход Казанлък

Изработване на идеен проект с парцеларен план за обект: Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6

Име на проекта:
„Изработване на идеен проект с парцеларен план за обект: Обходен път на град Казанлък, свързващ път I-5 и път I-6”

Период на изпълнение: 2014 г.

Стойност на СМР на обекта: Обектът не е в строителство и няма налично СМР.

Параметри: Изработване на идеен проект с парцеларен план с габарит на пътното платно Г 12. Проектът включва Геодезия, Геология – инженерно-геоложки доклад с графични материали, Пътна, Големи съоръжения, Опазване на околната среда,  Опазване на околната среда, Проучване на инженерната инфрастуктура и предложение за реконструкция на засегнати мрежи, собственост на други ведомства/дружества, Съгласуване на пътните варианти с всички засегнати от реализацията на проекта ведомства, дружества, общински структури и др. Изчисление на транспортно-експлоатационните разходи на проучените варианти и парцеларен план, по който да се извърши отчуждаването.

Галерия