Best6

АМ Марица Лот 2

„Автомагистрала „Марица” /А-1/ Оризово – Капитан Андреево, Участък: ЛОТ 2 „Димитровград – Харманли”, от км 36+400 до км 70+620

Име на проекта:
„Автомагистрала „Марица” /А-1/ Оризово – Капитан Андреево, Участък: ЛОТ 2 „Димитровград – Харманли”, от км 36+400 до км 70+620”

Период на изпълнение: 2011 г. – 2014 г. (в процес на изпълнение)

Стойност на СМР на обекта: 62 447 656.49 евро

Параметри: Дължина на изграждащият се участък от автомагистралата е 34,611 км с Габарит  А28, в т.ч.: 2 платна по 11,00 м асфалтобетон включващи, активни ленти за движение 2 х 2х 3,75 м., асфалтобетонови водещи ивици 2х0,5 м, лента за принудително спиране 2х2,50 м., стабилизиран банкет 2 х 1,5 м/ за всяко платно и средна разделителна ивица 3,00 м. Изграждането на недовършената част на АМ “Марица” /А-1/ „Оризово – Капитан Андреево” Лот 2 „Димитровград – Харманли” от км 36+400 до км 70+620 е разделен на 3 подучастъка.

І. подучастък – “Димитровград – Узунджово” от км 36+400 до км 48+600 включва изграждането на 3 пътни надлеза, единят от които е пътен възел “Димитровград”, и изместване на ж.п. линията “Русе – Подкова” с изграждане на четириотворно съоръжение с дължина 72,10 м.

ІІ. подучастък – “Узунджово – Поляново” от км 48+600 до км 60+300, включва изграждането на 1 пътен надлез.

ІІІ. подучастък – “Поляново – Харманли” от км 60+300 до км 70+620, включва изграждане на пътен възел “Симеоновград” и пътен възел “Тополовград”

Галерия