Обект 13-1

Железопътни отсечки Стара Загора – Ямбол

Реконструкция на железопътните отсечки Стара Загора – Завой и Завой – Зимница, включително главните коловози и гарите Ст. Загора и Ямбол и всички гари.

Име на проекта:
Реконструкция на железопътните отсечки Стара Загора – Завой (до км 190+590 в междугарието Ямбол – Завой) и Завой – Зимница (от км 192+706 до входната стрелка на гара Зимница), включително главните коловози и гарите Ст. Загора и Ямбол и всички гари и спирки между тях, с приблизителна разгърната дължина на железния път 120 км.

Период на изпълнение: 2011 г.

Стойност на СМР на обекта: 77 479 912.00 евро

Параметри: Изготвен е работен проект за реконструкция на железопътни отсечки за 8 гари и 9 междугария с приблизителна разгърната дължина на железния път 120 км. Изготвени са проекти по Геодезия, Железен път, Ситуация, нивелета и напречни профили на железния път, Отводняване на железния път, Проекти за железопътните прелези, малки съоръжения, 12 броя големи съоръжения, комунални услуги, геология на слаби места, ОВОС – проходи за дребни животни.

 

Галерия