Best6

АМ Марица Лот 2

„Автомагистрала „Марица” /А-1/ Оризово – Капитан Андреево, Участък: ЛОТ 2 „Димитровград – Харманли”, от км 36+400 до км 70+620

Виж Проекта
32

Брегоукрепване с. Дуранкулак

Строителен надзор при аварийно брегоукрепване и отводняване на къмпинг Космос

Виж Проекта
IMGP0212

Брегоукрепване на Царево

Строителен надзор при изпълнение на брегоукрепване на град Царево

Виж Проекта
kontrol 2 238

Брегоукрепване Кипарис

Схема за укрепване на черноморските свлачища.

Виж Проекта
Digital Camera

Канализация на гр. Димитровград

Строителен надзор при реконструкция и разширение на канализационната мрежа на гр. Димитровград

Виж Проекта
SAMSUNG

Път II-86

Строителен надзор при рехабилитация на път II-86 Соколовци – Смолян – Средногорци

Виж Проекта
3.1

Път II-80

Строителен надзор при изпълнение на строителството на път II-80

Виж Проекта
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ЛОТ 45 от ОП „Регионално развитие“

Рехабилитация и реконструкция на път ІIІ-6233 – Блатешница – Байкалско – Драгомирово от км 5+100 до км 15+600

Виж Проекта
P1110774

ЛОТ 19 от ОП „Регионално развитие“

Рехабилитация на път ІІІ-551 Дебелец – Плаково – Елена , на път ІІ-53 Елена – Сливен и на път ІІІ-405 Царевец – Свищов

Виж Проекта
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Лот 30 от ОП „Регионално развитие“

Рехабилитация на път III-102

Виж Проекта
DSC06918

Депо за отпадъци гр. Видин

„Регионално депо за битови отпадъци в регион Видин“

Виж Проекта
generalen plan_depo Pleven

Депо за отпадъци гр. Плевен

Регионален център за управление на отпадъци – гр. Плевен

Виж Проекта
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ВиК на гр. Русе

Оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор на ЛОт 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3, изпълнявани по програма ИСПА на Европейския Съюз и Условията на FIDIC Червена Книга.

Виж Проекта
HPIM1854

Главни колектори на гр. Търговище

Рехабилитация на главни колектори на гр. Търговище, изграждане на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежи на кв. “Въбел” северно от ул. “Ал. Стамболийски”

Виж Проекта
1.1

ГПСОВ и ГПСПВ гр. Кюстендил

Реконструкция и модернизация на ГПСОВ и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от ГПСПВ – гр. Кюстендил

Виж Проекта
WWTP3

ПСОВ Хисаря

Разширение, реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.Хисаря в съответствие с изискванията на Договорните условия на FIDIC (Жълта Книга).

Виж Проекта
1

Лот 21 от Транзитни пътища V

ЛОТ 21 от ТРАНЗИТНИ ПЪТИЩА V”

Виж Проекта
Обект 8-3

Софийски околовръстен път – Южна Дъга

Лот 31 Рехабилитация и реконструкция на път IІ-18 Софийски Околовръстен път- Южна дъга от км 41+100 до км 44+720 и пътна връзка №2 на пътен възел Младост.

Виж Проекта
Обект 5-1

Дамба Албена – Балчик

Брегозащитно съоръжение – Дамба Абена – Балчик

Виж Проекта
???????????????????????????????

Депо за отпадъци Габрово

Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово

Виж Проекта
26 ‎юли ‎2013 Васил Петлешков (7)

ВиК и ПСОВ гр. Пещера

Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера

Виж Проекта
Обект 6-3

ВиК Кюстендил

Рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационна мрежи на град Кюстендил, съгласно изискванията на Договорните условия на FIDIC (Червена книга)

Виж Проекта
Обект 1-1

ПСОВ Варна

Комплексен доклад за Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на реконструкция и модернизация на ПСОВ гр. Варна

Виж Проекта