IMG_3160

Стипендия „РУТЕКС и приятели“

Успешно бяха присъдени първите стипендии „РУТЕКС и приятели“, които фирмата инициира по повод 20-годишнината си благодарение на дарения от свои партньори.

Стипендиите се присъждат на студентките от V-ти курс, специалност Транспортно строителство в Университета по архитектура, строителство и геодезия Анна – Мария Царева и Благовеста Милева.
Студентската стипендия се присъжда за учебната 2015 г. – 2016 г. Успоредно с нея РУТЕКС осигурява на двете студентки стаж във фирмата, след който при желание от тяхна страна, ще имат възможност да започнат работа в екипа на РУТЕКС.
Поради успешното завършване на първата кампания ръководството на РУТЕКС взе единодушно решение студентската стипендията „РУТЕКС и приятели“ да се присъжда ежегодно на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия като след изчерпване на събраните средства от дарителите, фирмата ще продължи да финансира стипендията със собствени средства.

Галерия