1404786_542133589212532_1923400912_o

Път Е-85 (І-5) Кърджали – Маказа

Технически проект за Път Е-85(І-5) Кърджали Маказа ІІ етап

Име: Технически проект за Път Е-85(І-5) Кърджали Маказа ІІ етап от км 342+639 до км 367+427 и пътна връзка Фотиново от км 0+000 до км 2+368

Период на изпълнение: 1999 г. – 2000 г.

Стойност на СМР на обекта: 16 355 995.15 евро

Параметри: Изготвен е технически проект за ново строителство с  дължина 22. 788  км и ширина на пътното платно – Г – 10.50. Проектната разработка включва частите Геодезия, Геология, Пътна, Големи съоръжения, Реконструкция на електропроводи и План за безопасност и здраве. Разработени са 8 големи нови пътни съоръжения – 6 моста и 2 сеслкоспопонски надлеза.

Галерия