29_big

Летище Граф Игнатиево

Проектиране във фазите идеен, технически и работен проектна летище Граф Игнатиево.

Име: Реконструкция на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, местостоянки за самолети и вграждане на светлинна система в тях на летище „Граф Игнатиево”

Период на изпълнение: 2001 г. – 2003 г.

Стойност на СМР на обекта: 13 294 000.00 евро

Параметри: Реконструкцията на летището е първият проект в България, изпълнен в съответствие със стандартите на НАТО, приети от Министерството на отбраната, като резултат от държавната политика за присъединяване към НАТО.
Извършени са предварителни проучвания, кадастрална снимка, вертикална планировка, проектиране, избор на строителни технологии и авторския надзор на проекта „Реконструкция на писта за излитане и кацане, пътеки за рулиране, местостоянки за самолети и вграждане на светлинна система в тях на летище „Граф Игнатиево”, в съответствие с указанията и стандартите за строителство на летища на НАТО.

Галерия