9437_2_varna_airport

Летище Бургас

Проектиране и изграждане на разширение на перон на летище Бургас

Име: Инженеринг в обхват: проектиране и изграждане на разширение на перон на летище Бургас на североизток в зоната на МС 23 и МС 1 (зона 1) и на югозапад от МС 11, южно от пътека за рулиране „А“ (зона 2) и управление на проекта до издаване на разрешение за ползване.

Период на изпълнение: 2009 г. – 2011 г.

Стойност на СМР на обекта: 4 113 000.00 евро

Параметри: Проектът включва:
– Изграждане на местостоянки за две въздухоплавателни средства код С;
– Изграждане на местостоянки за четири въздухоплавателни средства код Е;
– изграждането на прилежащи пътища за самолетообслужваща техника;
– Реконструкция на съществуващи водопроводи до ф 250мм.
– Реконструкция на съществуваща канализационна мрежа ACO DRAIN 200.
– Нова дъждовна канализация ACO DRAIN 200.

 

Галерия