DummyImage

Издадено разрешение за доизграждане на яз. Пловдивци

След едногодишна съвместна работа на екипите на РУТЕКС и Фихтнер – Германия

на 04.06.2014 г. бе издадено разрешение за строеж за доизграждане на язовир Пловдивци, по изготвен работен проект на Свеко Енергопроект АД и одобрен доклад за оценка на съответствието изготвен от ДЗЗД „Рутекс – Фихнер“. Възложител на проекта е Министерство на Регионалното развитие.
Със строителството на язовир „Пловдивци” ще бъдат водоснабдени с питейна вода в достатъчно количество и добро качество общо 37 селища в региона, с население от над 40 000 души. Хидровъзел “Пловдивци” се състои от язовирна стена; горен отбивен яз (вграден в тялото на стената), шахтов преливник, съчетан с водоземна кула, основен изпускател, отбивна и облекчителна галерия и пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ).