1.1

ГПСОВ и ГПСПВ гр. Кюстендил

Реконструкция и модернизация на ГПСОВ и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от ГПСПВ – гр. Кюстендил

Име: Реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от Градската пречиствателна станция за питейни води (ГПСПВ) – гр. Кюстендил, съгласно договорните условия на FIDIC (Жълта Книга)

Период на изпълнение: 2009 г. – 2012 г.

Стойност на СМР на обекта: 7 202 750.75 евро

Параметри:  Пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Кюстендил е проектирана за 70 000 ЕЖ /еквивалентни жители/, като в обхвта за изпълнение са включени следните компоненти: Реконструкция и модернизация на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ) с премахване на фосфора и обезводняване на излишните стабилизирани утайки с центруфуги, както и контрол на процеса със SCADA Максималният върхов поток от отпадъчна вода при сухо време е 2Qmax.h6=1700m3/h. ; Реконструкция на съоръженията за третиране на промивната вода от пясъчните филтри от Градската пречиствателна станция за питейни води (ГПСПВ), както и монтаж на мътнометър и РН метър на входа на ГПСПВ и довеждане сигнал до ЦДП за индикация на стойностите за мътност и РН.

 

Галерия