32

Брегоукрепване с. Дуранкулак

Строителен надзор при аварийно брегоукрепване и отводняване на къмпинг Космос

Име: Аварийно брегоукрепване и отводняване на къмпинг Космос, с. Дуранкулак, етап „Община Шабла – с. Дуранкулак – къмпинг Космос – брегоукрепване“

Период на изпълнение: 2009 г. – 2010 г.

Стойност на СМР на обекта: 787 926.22 евро

Параметри: Брегоукрепване на участък в къмпинг Космос, чрез изграждане на 3 броя подпорни стени с височина 1.2 м и дължина съответно 170, 135, 180 м. и рибарски хелинг с дължина 90 м. и ширина 35 м.

Галерия