kontrol 2 238

Брегоукрепване Кипарис

Схема за укрепване на черноморските свлачища.

Име: Укрепване на свлачище в района на сп. Кипарис

Период на изпълнение: 2007 г. – 2008 г.

Стойност на СМР на обекта: 750 985.51 евро

Параметри: Дига за предпазване на бреговата ивица; Вълноломи /буни/ – 4 бр; Две подпорни стени с дължини 130 и 77,40 м; Оформяне на тераси № 5, 6 и 7 в горната част на свлачището; Канавки покрай изпълнените тераси; Стабилизиращ насип в пасивната част на свлачището; Вертикална шахта № 1 и 5 бр. хоризонтални дренажи; Вертикална шахта № 2 и 5 бр. хоризонтални дренажи, Вертикални шахти № 4 и 5 с по 5 бр. хоризонтални дренажи, Вертикална шахта № 8, Ст. б. подпорна стена с вис. 1,2 м и дълж. 305 м, Изграждане на технологични пътища и път за достъп до шахти 4, 5 и 8 с дължина 1157 м и асфалтобетонова настилка, Изграждане на система за наблюдение на свлачището – инклинометри, пиезометри и геодезични репери.

Галерия