Best1

Автомагистрала Тракия ЛОТ 3

Лот 3 АМ Тракия

Име: Лот 3 АМ Тракия, Оризово – Бургас, у-к Нова Загора – Ямбол от км 241+650 до км 276+700 – технически проект.

Период на изпълнение: 2001 г. – 2003 г.

Стойност на СМР на обекта: 68 499 771.45 евро

Параметри: Разработен е пълен технически проект за изграждане на пътя и съпътстващите го съоръжения. Ново строителство със следните характеристики: дължина – 35,050 км и ширина на пътното платно – габарит А29. Разработени са 18 броя нови големи пътни съоръжения. Проектът включва частите: Геодезия, Конструкции, Пътна, Водоснабдяване, Канал, Електро, Телекомуникации и Озеленяване.

Галерия